What’s in it for you?

Met de Week van de Amateurkunsten geven we aan beleidsmakers en aan de overheid het signaal dat kunst in de vrije tijd leeft, van waarde is en een onmisbare bron vormt van creativiteit en verandering in de samenleving.

De Week van de Amateurkunsten rust op een sterke promotiecampagne en genereert zo extra aandacht voor het amateurkunstenveld. Goed voor de naamsbekendheid bij lokale media maar ook de inwoners van je gemeente. Door gebruik van het logo zorgen we voor herkenbaarheid en een brede gedragenheid.

Ook het deeltijds kunstonderwijs, professionele kunsten, onderwijs, de jeugdsector,... streven naar prikkels rond kunstbeoefening. Ga op zoek naar jullie gemeenschappelijk streven. En maak er samen werk van. Dit garandeert  wederzijdse versterking en een brede waaier aan activiteiten. Daag jezelf uit werk te maken van die nieuwe contacten.

Mee doen betekent ook kansen creëren om jouw vereniging(en) of groep(en) te laten groeien. Meer dan de helft van nieuwe leden zegt namelijk voor het eerst in contact te zijn gekomen met de kunstvorm door het bijwonen van een concert, optreden of evenement.    

Ook voor de gemeente is een concreet en ad-hoc project als ‘de Week van’ een momentum om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden.   

 

Je bent niet alleen!

De WAK-TOOLBOX

Deze Week van de Amateurkunsten zetten we extra in op (creatie)processen en dus ook op ondersteuning bij het organiseren van jouw evenement. Hoe eraan beginnen? Wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet je zeker aan denken? Hoe zit het praktisch ineen? Hoe spreek je het juiste publiek aan?.... Vers van de pers en zo g(l)oed als nieuw: onze toolbox! Op www.wak.be/toolbox (hier dus) vind je handige tips & tricks alsook frequently asked questions omtrent de organisatie van jouw evenement. Daarbovenop een handige tijdslijn om je activiteit van voren naar achter te plannen. En nog zoveel meer…
 

 

centrum voor beeldexpressie creatief schrijven danspunt koor en stem kunstwerkt muziekmozaiek opendoek poppunt vlamo de academies