Hoe kom ik op leuke ideeën? Tips voor een creatieve brainstorm

Inleiding 5’

 • Week van de Amateurkunsten is … (opzet, in heel Vlaanderen, in een notendop: zie www.wak.be)
 • Periode … (van x april tot x mei)
 • Waarom wil wij - en/of onze gemeente - deelnemen (motiveren)
 • Duiding bij het jaarthema (zie inspiratiebrochure)
 • Wat hebben we geleerd uit de vorige editie (lessons learned, verbeterpunten)

Wat willen we zeker uit deze brainstorm halen?  5’

 • Tijdstip + duur activiteiten in onze gemeente
 • Inpassen in beschikbaar budget
 • Hoe implementeren we het thema in onze gemeente?
 • Locatie activiteit(en)
 • Potentiële partners
 • Welke disciplines betrekken we (muziek, beeldend, podium, dans, schrijven, zang, fotografie)
 • Wie zal verder deel uitmaken van de stuurgroep
 • Eerste aanzet van programma: mogelijke - verder uit te werken - activiteiten

  SUMMARY FICHE

Brainstorm (4x 12’)

 • Teken op een groot (!) blad papier een cirkel. Verdeel deze in 4 gelijke kwadranten.
  • Maak groepjes van 2 tot 5 deelnemers
  • Label elk kwadrant met de items waarover je wil brainstormen. Bv. locatie, communicatie, promotie, activiteiten, partners, doelpubliek, …
  • Stel per kwadrant een concrete vraag. Laat de deelnemers gedurende 10 min. onderling van gedachten wisselen. Elk idee komt op een post-it terecht (1 trefwoord per briefje). Kleef deze op je kwadrant.
  • Schuif na 10 min. door naar de het volgende kwadrant. Bekijk de ideeën die hier reeds hangen. Brengt dit jullie groep op nieuwe ideeën? Vul aan: op een bestaande gedachte of breng bijkomende ideeën aan.
  • Doe dit tot je alle thema’s doorlopen hebt. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk met andere mensen aan het brainstormen gaat (wisselende groepssamenstelling).
  • De thema’s kunnen onderling overlappen. Beschouw dit niet al een hindernis – integendeel, je brain koppelt sommige aspecten misschien naadloos aan elkaar.
 • Koppel na afloop (4x 10’) de ideeën per kwadrant terug in de volledige groep. Luister naar elkaar (wat werd er precies bedoeld) en vul verder aan met een nieuwe ingeving of iets wat linkt naar het kwadrant waar jij zelf de terugkoppeling van doet.
 • Clusteren de ideeën waar mogelijk. Wat hoort samen? Wat ligt in elkaars verlengde?
 • Prioriteiten bepalen kan (onder meer) zo. Elke deelnemer mag per kwadrant 3 sterren uitdelen (bollekes kleven, in balpen kruisjes zetten, …). Kies zelf: kan elke post-it maar 1 ster krijgen, of alle 3 tegelijk. Na inbreng van alle deelnemers zie je al snel de meest gegeerde ideeën aan de oppervlakte komen. /
  Het kan ook zijn dat de coördinator van deze brainstorm zelf de prioriteiten bepaalt. Dit door ideeën af te toetsen op hun haalbaarheid en zin voor realisme, maar ook i.f.v. mensen en budget.
 • Documenteer je brainstorm d.m.v. een kort verslag en/of of foto’s zodat je hier ten allen tijde op kan terugvallen.

Afronden door verder verloop van het traject te duiden (10’)

 • Wie van de brainstormers voelt zich geroepen om deel uit te maken van de stuurgroep?
 • Eerste taakverdeling en afspreken wie verder betrokken wordt.
 • Communicatie opstarten naar amateurkunstenverenigingen, cultuurraad, … (oproep: wie doet mee).

Benodigdheden

 • Post-its in verschillende kleuren
 • Voldoende balpennen
 • Blanco A4’s
 • Alcolholstiften van verschillende kleuren
 • Voldoende WAK-inspiratieboekjes om uit te delen

Voorzet concrete (sub)vragen

Locatie
Kunnen we andere, nieuwe, aantrekkelijke locaties bedenken in onze gemeente om kunst te presenteren?
Zowel binnen- als buitenruimte?
Zowel goed uitgerust als ‘ruwe’ omgeving…

Communicatie en promotie
Hoe afstemmen op groter en meer gevarieerd doelpubliek?
Overkoepelende of aantrekkelijke benaming voor activiteiten nodig?
Specifieke accenten in de communicatie nodig (diversifiëren)?
Communicatiegolven bepalen? (save the date, programma, reminder)
Kunnen we prikkelende promo-acties bedenken? (teasers, …)

Activiteiten
Met de kunstenaars aanwezig in onze gemeente: welke activeiten kunnen we bedenken die linken naar het jaarthema?
Wat zijn leuke ideeën, maar kennen we geen concrete kunstenaar voor om te realiseren? (laat de zoektocht beginnen…)
Bekijk het jaarthema vanuit haar verschillende facetten!

Partners
Kunnen we verenigingen, organisaties, bedrijven, winkels, mensen, … benoemen die op een of andere manier zouden kunnen bijdragen aan onze Week van de Amateurkunsten?
Als kunstenaar, maar ook als promotor, sponsor in natura, expert, locatie-aanbieder, publiekswerver, BV, …

Doelpubliek
Kan je benoemen welk (nieuw) publiek je wenst te bereiken?
Stem je activiteiten en promotie hier op af.

centrum voor beeldexpressie creatief schrijven danspunt koor en stem kunstwerkt muziekmozaiek opendoek poppunt vlamo de academies